เนื้อเพลง คุณไสย เอก อนุภาพ Ft. หน่อย เชิญยิ้ม

อาจาร์ช่วยหนูหน่อยได้ไหม อยากจะได้เขามาครอบครอง
ไม่ได้ด้วยเลห์ก็จะเอาด้วยกล มนต์คาถาดลบันดาลช่วยที
สู้ด้วยใจไม่มีแรงสู้เขา ต้องพึ่งคุณไสย์ที่มี
โปรดอาจารช่วยหนูสักที ช่วยให้เขามาเป็นของหนู
แจแว แจแว แจแว แจแว
เสะล่ะก้โปรย  เสะล่ะก้โปรย เสดล่ะก็โปรย

** อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดติยา
อะปัดติเถเถคือ อะปัดติโถ อะปัดติกึด กึด กึด อะปัดชะเย

  จะเป็นจะตายก็คงจะได้เธอมา ต่อให้ใช้คาถา
ให้เสกจนเธอรัก อยากได้นักก็คงต้องใช้เวทมนต์
เมื่อหัวใจสู้ไม่ไหว โอม รักกูหลงกู
โอมจงรักจงเลิฟจงหลง จงโอมนะโม จงไม่อยากมองใคร มอบหัวใจ ดวงนี้เอาไว้ นะโม  จงรักได้แค่กู
แจแว แจแว แจแว
เสะล่ะก้โปรย  เสะล่ะก้โปรย เสดล่ะก็โปรย

** อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดติยา อะปัดติเถเถคือ อะปัดติโถ อะปัดติกึด กึด กึด อะปัดชะเย
อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดติยา อะปัดติเถเถคือ อะปัดติโถ อะปัดติกึด กึด กึด อะปัดชะเย

  จะเป็นจะตายก็คงจะได้เธอมา ต่อให้ใช้คาถา
ให้เสกจนเธอรัก อยากได้นักก็คงต้องใช้เวทมนต์
เมื่อหัวใจสู้ไม่ไหว โอม จงรักกูหลงกู

** อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดติยา อะปัดติเถเถคือ อะปัดติโถ อะปัดติกึด กึด กึด อะปัดชะเย
อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดติยา อะปัดติเถเถคือ อะปัดติโถ อะปัดติกึด กึด กึด อะปัดชะเย

   จะเป็นจะตายก็คงจะได้เธอมา ต่อให้ใช้คาถา
ให้เสกจนเธอรัก อยากได้นักก็คงต้องใช้เวทมนต์
เมื่อหัวใจสู้ไม่ไหว โอม จงรักกูหลงกู
โอมจงรัก จงเลิฟหลง โอมนะโมจงไม่มองใคร
มอบหัวใจดวงนี้เอาไว้ มึงรักได้แค่กู
โอมจงรักเลิฟหลง โอมนะโม จงไม่มองใคร มอบหัวใจดวงนี้เอาไว้ จงรักได้แค่กู
จะเป็นจะตายฉันก็ต้องได้เธอมา ต่อให้ใช้คาถา
ให้เสกจนเธอรัก อยากได้นักก็คงต้องใช้เวทมนต์
เมื่อหัวใจสู้ไม่ไหว โอม รักกูหลงกู